Kanał Wyżej
Ewidencja i rejestry

 
 1. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Przedszkola
 2.  Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 3.  Rejestr zastępstw nauczycieli
 4.  Protokoły Rady Pedagogicznej
 5.  Ewidencja akt osobowych
 6.  Rejestr przyjętych dzieci
 7.  Ewidencja korespondencji
 8.  Rejestr zwolnień lekarskich
 9. Rejestr wypadków
10.  Rejestr urlopów
11. Rejestr faktur
12. Rejestr umów  i zamówień
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencja i rejestry

Wersja standardowa